An-Najm - سورة النجم - ( The Star ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
 
Makkah and Madina | Quran Teacher New | Listen Quran Online | Read Quran Online in Uthmani Script | FREE Dictionary | Prayer Times New
Eid Al-Fitr: Sunday, June 25, 2017 (Shawwal 1, 1438) is the First day of Eid Al-Fitr in Saudi Arabia. Check Hijri Islamic Calendar

The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة النجم
An-Najm | 62 verses | The Star | Sura #53 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Tako mi zvijezde kad zalazi,
 
2vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!
 
3On ne govori po hiru svome –
 
4to je samo Objava koja mu se obznanjuje,
 
5uči ga jedan ogromne snage,
 
6razoriti, koji se pojavio u liku svome
 
7na obzorju najvišem,
 
8zatim se približio, pa nadnio –
 
9blizu koliko dva luka ili bliže –
 
10i objavio robu Njegovu ono što je objavio,
 
11srce nije poreklo ono što je vidio,
 
12pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?
 
13On ga je i drugi put vidio,
 
14kod Sidretu-l-muntehaa,
 
15kod kojeg je džennetsko prebivalište,
 
16kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –
 
17pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,
 
18vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.
 
19Šta kažete o Latu i Uzzau
 
20i Menat, trećoj, najmanje cijenjenoj? –
 
21Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!
 
22To bi tada bila podjela nepravedna.
 
23To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.
 
24Ne može čovjek ostvariti sve što poželi,
 
25Allahu pripada i onaj i ovaj svijet!
 
26A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.
 
27Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,
 
28a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.
 
29Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi –
 
30to je vrhunac njihova znanja – Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na Pravome putu.
 
31Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,
 
32one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta – On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.
 
33Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava
 
34i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,
 
35zna li on ono što je skriveno, pa vidi?
 
36Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musaovim
 
37i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao –
 
38da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,
 
39i da je čovjekovo samo ono što sâm uradi,
 
40i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,
 
41i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,
 
42i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,
 
43i da On na smijeh i na plač navodi,
 
44i da On usmrćuje i oživljava,
 
45i da On par, muško i žensko, stvara
 
46od kapi sjemena kad se izbaci;
 
47i da će ih On ponovo oživiti,
 
48i da On daje bogatstvo i moć da stječu,
 
49i da je On Sirijusa Gospodar,
 
50i da je On drevni narod Ad uništio,
 
51i Semud, i da nikog nije poštedio,
 
52i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;
 
53i prevrnuta naselja On je prevrnuo,
 
54i snašlo ih je ono što ih je snašlo
 
55pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?
 
56Ovaj Kur'an je opomena kao i prijašnje opomene:
 
57Smak svijeta se približava,
 
58Allah će ga jedini otkriti!
 
59Pa zar se ovom govoru iščuđavate –
 
60i smijete se, a ne plačete –
 
61gordo dignutih glava?
 
62Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website


Quran Teacher New
Advertisements
Quran Teacher for iPhone/iPad - FREE
Learn to read the Quran on your iPhone and iPad from Quran Teacher FREE.

Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones:


1- English Audio Dictionary for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Arabic Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Urdu Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

3- New Hindi Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

4- New Computer Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

6- New Chinese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

7- Idioms Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

8- English Synonyms Dictionary iPhone/iPod/iPad | Android

9- Russian Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

10- French Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

11- Spanish Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

12- Japanese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

13- German Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

14- Arabic Medicine Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

15- Arabic Technical Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

Quran Auto Reciter - FREE
Read the Quran in Arabic, English and Urdu. Listen the Quran from a vast choice of famous reciters. (Ms Windows 10/8/7/Vista/XP/98/2000)
www.searchtruth.comPrayer Times New

Hijri Islamic CalendarNew


Quran | Hadith | Free Code | Words | Learn Arabic | Makkah | Madina | App Store | Baby Names | About Islam | Prayer Times | Contact us

         


Copyright © 2017 SearchTruth.com. All rights reserved.