Ar-Rahmaan - سورة الرحمن - ( The Beneficent ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
 
Makkah and Madina | Quran Teacher New | Listen Quran Online | Read Quran Online in Uthmani Script | FREE Dictionary | Prayer Times New

The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الرحمن
Ar-Rahmaan | 78 verses | The Beneficent | Sura #55 | Medinan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Milostivi
 
2poučava Kur'anu,
 
3stvara čovjeka,
 
4uči ga govoru.
 
5Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,
 
6i trava i drveće se pokoravaju,
 
7a nebo je digao. I postavio je terazije
 
8da ne prelazite granice u mjerenju –
 
9i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!
 
10A Zemlju je za stvorenja razastro,
 
11na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama
 
12i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –
 
13pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
14On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio
 
15a džina od plamene vatre –
 
16pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 
17Gospodara dva istoka i dva zapada –
 
18pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
19Pustio je dva mora da se dodiruju,
 
20između njih je pregrada i ona se ne miješaju –
 
21pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
22Iz njih se vadi biser i merdžan –
 
23pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
24Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu –
 
25pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
26Sve što je na Zemlji prolazno je,
 
27ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –
 
28pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
29Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim –
 
30pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
31Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini –
 
32pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
33O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –
 
34pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
35Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti –
 
36pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
37A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane –
 
38pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 
39tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani –
 
40pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
41a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti –
 
42pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
43"Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!"
 
44I između vatre i ključale vode oni će kružiti –
 
45pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
46A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja –
 
47pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 
48puna stabala granatih –
 
49pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 
50u kojima će biti dva izvora koja će teći –
 
51pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 
52u njima će od svakog voća po dvije vrste biti –
 
53pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
54Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati –
 
55pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
56U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo –
 
57pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
58biće kao rubin i biser –
 
59pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
60Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! –
 
61pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
62Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja –
 
63pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 
64modrozelena –
 
65pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 
66sa izvorima koji prskaju, u svakom –
 
67pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
68u njima će biti voća, i palmi, i šipaka –
 
69pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
70u njima će biti ljepotica naravi divnih –
 
71pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 
72hurija u šatorima skrivenih –
 
73pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 
74koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo –
 
75pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
76Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim –
 
77pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 
78Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website


Quran Teacher New
Advertisements
Quran Teacher for iPhone/iPad - FREE
Learn to read the Quran on your iPhone and iPad from Quran Teacher FREE.

Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones:


1- English Audio Dictionary for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Arabic Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Urdu Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

3- New Hindi Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

4- New Computer Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

6- New Chinese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

7- Idioms Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

8- English Synonyms Dictionary iPhone/iPod/iPad | Android

9- Russian Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

10- French Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

11- Spanish Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

12- Japanese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

13- German Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

14- Arabic Medicine Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

15- Arabic Technical Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

Quran Auto Reciter - FREE
Read the Quran in Arabic, English and Urdu. Listen the Quran from a vast choice of famous reciters. (Ms Windows 10/8/7/Vista/XP/98/2000)
www.searchtruth.comPrayer Times New

Hijri Islamic CalendarNew


Quran | Hadith | Free Code | Words | Learn Arabic | Makkah | Madina | App Store | Baby Names | About Islam | Prayer Times | Contact us

         


Copyright © 2017 SearchTruth.com. All rights reserved.