Al-Haaqqa - سورة الحاقة - ( The Reality ) - Read Quran القران الكريم in Indonesian translation
 
Makkah and Madina | Quran Teacher New | Listen Quran Online | Read Quran Online in Uthmani Script | FREE Dictionary | Prayer Times New
Eid Al-Fitr: Sunday, June 25, 2017 (Shawwal 1, 1438) is the First day of Eid Al-Fitr in Saudi Arabia. Check Hijri Islamic Calendar

The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الحاقة
Al-Haaqqa | 52 verses | The Reality | Sura #69 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1 Hari kiamat ,
 
2 apakah hari kiamat itu?
 
3 Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
 
4 Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat .
 
5 Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa ,
 
6 Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,
 
7 yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).
 
8 Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka .
 
9 Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar .
 
10 Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
 
11 Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang), kamu ke dalam bahtera,
 
12 agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
 
13 Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup .
 
14 dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
 
15 Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
 
16 dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.
 
17 Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
 
18 Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).
 
19 Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)".
 
20 Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.
 
21 Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,
 
22 dalam surga yang tinggi.
 
23 Buah-buahannya dekat,
 
24 (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari- hari yang telah lalu".
 
25 Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini),
 
26 Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku,
 
27 Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
 
28 Hartaku sekali-kali tidak memberi manfa'at kepadaku.
 
29 Telah hilang kekuasaanku dariku"
 
30 (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya."
 
31 Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
 
32 Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
 
33 Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.
 
34 Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
 
35 Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.
 
36 Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
 
37 Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
 
38 Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.
 
39 Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.
 
40 Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,
 
41 dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
 
42 Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.
 
43 Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
 
44 Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,
 
45 Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya .
 
46 Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
 
47 Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.
 
48 Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
 
49 Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan (nya).
 
50 Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).
 
51 Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.
 
52 Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website


Quran Teacher New
Advertisements
Quran Teacher for iPhone/iPad - FREE
Learn to read the Quran on your iPhone and iPad from Quran Teacher FREE.

Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones:


1- English Audio Dictionary for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Arabic Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Urdu Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

3- New Hindi Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

4- New Computer Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

6- New Chinese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

7- Idioms Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

8- English Synonyms Dictionary iPhone/iPod/iPad | Android

9- Russian Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

10- French Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

11- Spanish Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

12- Japanese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

13- German Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

14- Arabic Medicine Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

15- Arabic Technical Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

Quran Auto Reciter - FREE
Read the Quran in Arabic, English and Urdu. Listen the Quran from a vast choice of famous reciters. (Ms Windows 10/8/7/Vista/XP/98/2000)
www.searchtruth.comPrayer Times New

Hijri Islamic CalendarNew


Quran | Hadith | Free Code | Words | Learn Arabic | Makkah | Madina | App Store | Baby Names | About Islam | Prayer Times | Contact us

         


Copyright © 2017 SearchTruth.com. All rights reserved.