Al-Ma'aarij - سورة المعارج - ( The Ascending Stairways ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
 
Makkah and Madina | Quran Teacher New | Listen Quran Online | Read Quran Online in Uthmani Script | FREE Dictionary | Prayer Times New
Eid Al-Fitr: Sunday, June 25, 2017 (Shawwal 1, 1438) is the First day of Eid Al-Fitr in Saudi Arabia. Check Hijri Islamic Calendar

The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة المعارج
Al-Ma'aarij | 44 verses | The Ascending Stairways | Sura #70 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1درخواست کننده ای عذابی را که واقع شدنی است درخواست کرد،
 
2[عذابی که] ویژه کافران است، [و] آن را بازدارنده ای نیست.
 
3[این عذاب] از سوی خدای صاحب درجات است.
 
4فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا می روند.
 
5پس صبر کن صبری نیکو [صبری که در کنارش جزع و ناخشنودی نباشد.]
 
6دشمنان و مخالفان، آن [عذاب] را دور می بینند
 
7و ما آن را نزدیک می بینیم.
 
8روزی که آسمان چون فلز گداخته گردد
 
9و کوه ها مانند پشم رنگینِ حلاجی شده شود
 
10و هیچ خویشاوند و دوست صمیمی از [اوضاع و احوال] خویشاوند و دوست صمیمی اش نپرسد!
 
11آنان را نشانشان می دهند [ولی به خاطر دل مشغولی خود هرگز به آنان توجه نکنند!] گنهکار آرزو می کند که ای کاش می توانست فرزندانش را در برابر عذاب آن روز فدیه و عوض دهد!
 
12و نیز همسر و برادرش را
 
13و قبیله و قومش را که [در دنیا] به او پناه می دادند،
 
14و نیز همه کسانی را که در روی زمین اند تا [این فدیه و عوض] او را [از عذاب آن روز] نجات دهد!
 
15این چنین نیست [که برایش راه نجاتی باشد] همانا آتش زبانه می کشد،
 
16در حالی که دست و پا و پوست سر را بر می کند!!
 
17هر که را به حق پشت کرده واز دعوت حق روی گردانده، می طلبد،
 
18و آن را که ثروت جمع کرده و به ذخیره سازی و انباشتن پرداخته، می خواند؛
 
19همانا انسان حریص و بی تاب آفریده شده است؛
 
20چون آسیبی به او رسد، بی تاب است،
 
21و هنگامی که خیر و خوشی [و مال و رفاهی] به او رسد، بسیار بخیل و بازدارنده است،
 
22مگر نماز گزاران،
 
23آنان که همواره بر نمازشان مداوم و پایدارند،
 
24و آنان که در اموالشان حقّی معلوم است
 
25برای درخواست کننده [تهیدست] و محروم [از معیشت و ثروت،]
 
26و آنان که همواره روز پاداش را باور دارند،
 
27و آنان که از عذاب پروردگارشان بیمناکند،
 
28زیرا که از عذاب پروردگارشان ایمنی نیست،
 
29و آنان که دامنشان را [از آلوده شدن به شهوات حرام] حفظ می کنند،
 
30مگر در کام جویی از همسران و کنیزانشان که آنان در این زمینه مورد سرزنش نیستند.
 
31پس کسانی که در بهره گیری جنسی راهی غیر از این جویند، تجاوزکار از حدود حق اند،
 
32و آنان که امانت ها و پیمان های خود را رعایت می کنند،
 
33و آنان که بر ادای گواهی های خود پای بند و متعهدند،
 
34و آنان که همواره بر [اوقات و شرایط ظاهری و معنوی] نمازهایشان محافظت دارند.
 
35اینان در بهشت ها، مکرّم و محترم اند
 
36کافران را چه شده که به تو چشم دوخته به سویت شتابانند؟
 
37از راست و چپ، گروه گروه،
 
38آیا هر یک از آنان طمع دارد که او را در بهشت پرنعمت درآورند؟!
 
39این چنین نیست، ما آنان را از آنچه خود می دانند [آبی گندیده و بی مقدار] آفریدیم.
 
40به پروردگار مشرق ها و مغرب ها سوگند که ما تواناییم،
 
41بر اینکه به جای آنان بهتر از آنان را بیاوریم؛ و هیچ چیز ما را مغلوب نمی کند.
 
42پس آنان را واگذار تا [در گفتار باطل] فرو روند و مشغول بازی باشند، تا روزشان را که به آنان وعده داده اند دیدار کنند،
 
43روزی که شتابان از خاک بیرون آیند، گویی به سوی نشانه های نصب شده می دوند،
 
44درحالی که دیدگانشان [از شدت ترس] فرو افتاده، خواری و ذلت آنان را می پوشاند. این همان روزی است که همواره وعده داده می شدند.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website


Quran Teacher New
Advertisements
Quran Teacher for iPhone/iPad - FREE
Learn to read the Quran on your iPhone and iPad from Quran Teacher FREE.

Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones:


1- English Audio Dictionary for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Arabic Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Urdu Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

3- New Hindi Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

4- New Computer Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

6- New Chinese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

7- Idioms Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

8- English Synonyms Dictionary iPhone/iPod/iPad | Android

9- Russian Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

10- French Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

11- Spanish Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

12- Japanese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

13- German Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

14- Arabic Medicine Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

15- Arabic Technical Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

Quran Auto Reciter - FREE
Read the Quran in Arabic, English and Urdu. Listen the Quran from a vast choice of famous reciters. (Ms Windows 10/8/7/Vista/XP/98/2000)
www.searchtruth.comPrayer Times New

Hijri Islamic CalendarNew


Quran | Hadith | Free Code | Words | Learn Arabic | Makkah | Madina | App Store | Baby Names | About Islam | Prayer Times | Contact us

         


Copyright © 2017 SearchTruth.com. All rights reserved.