72. Al-Jinn - سورة الجن - ( The Jinn ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
 


The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الجن
Al-Jinn | 28 verses | The Jinn | Sura #72 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Reci: "Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali,
 
2koji na Pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati,
 
3a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo Sebi ni drúge ni djeteta;
 
4jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio,
 
5a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore;
 
6i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali;
 
7i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti;
 
8i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno;
 
9i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići;
 
10i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro;
 
11a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih;
 
12i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći;
 
13i mi smo, čim smo Kur'an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati;
 
14i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali,
 
15a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.'"
 
16A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,
 
17da bismo ih time na kušnju stavili; a onoga ko neće da se Gospodaru svome klanja On će patnju tešku uvesti.
 
18Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!
 
19A kad je Allahov rob ustao da Mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali.
 
20Reci: "Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga Njemu ravnim ne smatram."
 
21Reci: "Ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti da nekom od vas kakvu korist pribavim."
 
22Reci: "Mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti; samo u Njega ja mogu utočište naći –
 
23samo mogu oglasiti ono što je od Allaha i poslanice Njegove." A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.
 
24I kada oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i brojem manji.
 
25Reci: "Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti,
 
26On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome,
 
27osim onome koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati
 
28da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website