An-Naba - سورة النبإ - ( The Announcement ) - Read Quran القران الكريم in Italian translation
 
Makkah and Madina | Quran Teacher New | Listen Quran Online | Read Quran Online in Uthmani Script | FREE Dictionary | Prayer Times New

The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة النبإ
An-Naba | 40 verses | The Announcement | Sura #78 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Nopens wat ondervragen de ongeloovigen elkander?
 
2Nopens het groote nieuws der opstanding.
 
3Omtrent welke zij niet overeenstemmen.
 
4Waarlijk, zij zullen hiernamaals de waarheid daarvan kennen.
 
5Nogmaals, zij zullen hiernamaals de waarheid daarvan kennen.
 
6Hebben wij de aarde niet als een bed gespreid.
 
7En de bergen als staken om haar te bevestigen?
 
8Hebben wij u niet van twee seksen geschapen.
 
9En bepaald dat gij slapen zoudt om te rusten?
 
10Hebben wij van den nacht, geen kleed gemaakt om u te bedekken.
 
11En hebben wij niet den dag bestemd, ten einde daarop uw levensonderhoud te winnen?
 
12Hebben wij niet zeven stevige hemelen boven u gebouwd.
 
13En daarin eene brandende lamp geplaatst?
 
14En doen wij niet, uit de wolken, een overvloed van water stroomen.
 
15Om daardoor graan en kruiden voort te brengen.
 
16En tuinen, dicht beplant met boomen?
 
17Waarlijk, de dag der scheiding is een onbepaald tijdstip;
 
18De dag waarop de trompet zal klinken, en gij in scharen ten oordeel zult optrekken.
 
19De hemelen zullen geopend wezen, en zij zullen vol poorten zijn, om er de engelen te laten doorgaan.
 
20De bergen zullen voorbijgaan, en als damp worden.
 
21Waarlijk, de hel zal eene plaats van verbranding zijn;
 
22Eene bergplaats voor de zondaren
 
23Die daar gedurende eeuwen zullen wonen.
 
24Zij zullen daar geenerlei verversching proeven, noch eenigen drank.
 
25Behalve kokend water en bedorven vocht:
 
26Eene geschikte vergelding voor hunne daden!
 
27Want zij hoopten, dat zij geene rekenschap zouden moeten afleggen.
 
28En zij geloofden niet in onze teekenen, welke zij van valschheid beschuldigden.
 
29Maar elke zaak hebben wij opgeteld en nedergeschreven.
 
30Proef dus de vergelding: wij zullen u niets dan marteling toevoegen.
 
31Maar voor de godvruchtigen is eene plaats van heil gereed gemaakt:
 
32Tuinen met boomen beplant en wijngaarden.
 
33En maagden met zwellende borsten, van gelijken ouderdom met hen.
 
34En een vollen beker.
 
35Zij zullen daar geene ijdele gesprekken, of eenige onwaarheid hooren.
 
36Dit zal hunne belooning wezen van hunnen Heer; eene volkomen toereikende gift.
 
37Van den Heer over hemel en aarde, en over alles wat daartusschen is: den Barmhartigen; maar de bewoners van den hemel of de aarde zullen hem geen gehoor durven vragen.
 
38Den dag waarop de geest (Gabriël) en de andere engelen in orde geschaard zullen staan, zullen zij niet ten behoeve van zich zelven of van anderen spreken, behalve hij alleen, aan wien de Barmhartige verlof zal geven, en die zeggen zal, wat recht is.
 
39Dit is de onvermijdelijke dag. Wie dus wil, laat die tot zijn Heer terugkeeren.
 
40Waarlijk, wij bedreigen u met eene straf die nabij ligt. Op den dag waarop de mensch de goede of slechte daden zal aanschouwen, welke zijne handen voor hem uit hebben gezonden, en waarop de on geloovige zal zeggen: God gaf, ik ware stof!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website


Quran Teacher New
Advertisements
Quran Teacher for iPhone/iPad - FREE
Learn to read the Quran on your iPhone and iPad from Quran Teacher FREE.

Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones:


1- English Audio Dictionary for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Arabic Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Urdu Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

3- New Hindi Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

4- New Computer Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

6- New Chinese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

7- Idioms Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

8- English Synonyms Dictionary iPhone/iPod/iPad | Android

9- Russian Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

10- French Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

11- Spanish Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

12- Japanese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

13- German Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

14- Arabic Medicine Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

15- Arabic Technical Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

Quran Auto Reciter - FREE
Read the Quran in Arabic, English and Urdu. Listen the Quran from a vast choice of famous reciters. (Ms Windows 10/8/7/Vista/XP/98/2000)
www.searchtruth.comPrayer Times New

Hijri Islamic CalendarNew


Quran | Hadith | Free Code | Words | Learn Arabic | Makkah | Madina | App Store | Baby Names | About Islam | Prayer Times | Contact us

         


Copyright © 2017 SearchTruth.com. All rights reserved.