An-Naazi'aat - سورة النازعات - ( Those who drag forth ) - Read Quran القران الكريم in Indonesian translation
 
Makkah and Madina | Quran Teacher New | Listen Quran Online | Read Quran Online in Uthmani Script | FREE Dictionary | Prayer Times New
Eid Al-Fitr: Sunday, June 25, 2017 (Shawwal 1, 1438) is the First day of Eid Al-Fitr in Saudi Arabia. Check Hijri Islamic Calendar

The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة النازعات
An-Naazi'aat | 46 verses | Those who drag forth | Sura #79 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1 Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,
 
2 dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,
 
3 dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,
 
4 dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,
 
5 dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia) .
 
6 (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam,
 
7 tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
 
8 Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
 
9 pandangannya tunduk.
 
10 (Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
 
11 Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang-belulang yang hancur lumat?"
 
12 Mereka berkata: "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan".
 
13 Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja,
 
14 maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.
 
15 Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.
 
16 Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;
 
17 "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,
 
18 dan katakanlah (kepada Fir'aun): 'Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)'
 
19 Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"
 
20 Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mu'jizat yang besar.
 
21 Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
 
22 Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).
 
23 Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.
 
24 (Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi".
 
25 Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.
 
26 Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).
 
27 Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya,
 
28 Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,
 
29 dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang.
 
30 Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.
 
31 Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.
 
32 Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,
 
33 (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
 
34 Maka apabila malapetaka yang sangat besar ( hari kiamat) telah datang.
 
35 Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,
 
36 dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
 
37 Adapun orang yang melampaui batas,
 
38 dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,
 
39 maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal (nya).
 
40 Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
 
41 maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya).
 
42 (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya?
 
43 Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)?
 
44 Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).
 
45 Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya ( hari berbangkit).
 
46 Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website


Quran Teacher New
Advertisements
Quran Teacher for iPhone/iPad - FREE
Learn to read the Quran on your iPhone and iPad from Quran Teacher FREE.

Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones:


1- English Audio Dictionary for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Arabic Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Urdu Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

3- New Hindi Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

4- New Computer Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

6- New Chinese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

7- Idioms Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

8- English Synonyms Dictionary iPhone/iPod/iPad | Android

9- Russian Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

10- French Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

11- Spanish Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

12- Japanese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

13- German Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

14- Arabic Medicine Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

15- Arabic Technical Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

Quran Auto Reciter - FREE
Read the Quran in Arabic, English and Urdu. Listen the Quran from a vast choice of famous reciters. (Ms Windows 10/8/7/Vista/XP/98/2000)
www.searchtruth.comPrayer Times New

Hijri Islamic CalendarNew


Quran | Hadith | Free Code | Words | Learn Arabic | Makkah | Madina | App Store | Baby Names | About Islam | Prayer Times | Contact us

         


Copyright © 2017 SearchTruth.com. All rights reserved.