Abasa - سورة عبس - ( He frowned ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
 
Makkah and Madina | Quran Teacher New | Listen Quran Online | Read Quran Online in Uthmani Script | FREE Dictionary | Prayer Times New

The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة عبس
Abasa | 42 verses | He frowned | Sura #80 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1چهره در هم کشید و روی گردانید،
 
2از اینکه آن مرد نابینا نزد او آمد!
 
3تو چه می دانی شاید او [در پرتو تعالیم اسلام از آلودگی] پاک و پاکیزه شود
 
4یا متذکّر [حقایق] گردد و آن تذکر او را سود دهد؛
 
5اما کسی که خود را ثروتمند نشان می دهد
 
6تو به او روی می آوری [و نسبت به وی اهتمام می ورزی]
 
7در حالی که اگر او نخواهد خود را [از آلودگی های باطنی و عملی] پاک کند تکلیفی بر عهده تو [نسبت به او] نیست؛
 
8و اما آنکه شتابان نزد تو آمد
 
9در حالی که [از پروردگارش] می ترسد،
 
10تو [با روی گردانی] از او به دیگران می پردازی.
 
11این چنین [برخوردی شایسته] نیست، بی تردید این آیات قرآن مایه پند است.
 
12پس هرکه خواست از آن پند گیرد،
 
13در صحیفه هایی است ارزشمند
 
14بلند مرتبه و پاکیزه
 
15در دست سفیرانی
 
16بزرگوار و نیکوکار.
 
17مرگ بر انسان، چه کافر و ناسپاس است!
 
18[خدا] او را از چه چیز آفریده؟
 
19از نطفه ای [ناچیز و بی مقدار] آفریده است، پس او را [در ذات، صفات و اندام] اندازه لازم عطا کرد.
 
20آن گاه راه [هدایت، سعادت، خیر و طاعت] را برایش آسان ساخت.
 
21سپس او را میراند و در گور نهاد،
 
22و سپس چون بخواهد او را زنده می کند.
 
23این چنین نیست [که وظیفه اش را انجام داده باشد] هنوز آنچه را به او دستور داده به جا نیاورده است.
 
24پس انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد
 
25که ما [از آسمان] آب فراوانی فرو ریختیم.
 
26سپس زمین را [به صورتی سودمند] از هم شکافتیم.
 
27پس در آن دانه های فراوانی رویاندیم،
 
28و انگور و سبزیجات
 
29و زیتون و درخت خرما….
 
30و بوستان های پر از درخت تناور و بزرگ
 
31و میوه و چراگاه
 
32تا مایه برخورداری شما و دام هایتان باشد. ….
 
33پس زمانی که آن بانگ هولناک و مهیب در رسد،
 
34روزی که آدمی فرار می کند، از برادرش….
 
35و از مادر و پدرش….
 
36و از همسر و فرزندانش
 
37در آن روز هرکسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می کند [تا جایی که نمی گذارد به چیز دیگری بپردازد.]
 
38در آن روز چهره هایی درخشان و نورانی است
 
39خندان و خوشحال….
 
40و در آن روز چهره هایی است که بر آنان غبار نشسته
 
41[و] سیاهی و تاریکی آنان را فرا گرفته است؛ ….
 
42آنان همان کافران بد کارند.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website


Quran Teacher New
Advertisements
Quran Teacher for iPhone/iPad - FREE
Learn to read the Quran on your iPhone and iPad from Quran Teacher FREE.

Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones:


1- English Audio Dictionary for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Arabic Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Urdu Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

3- New Hindi Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

4- New Computer Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

6- New Chinese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

7- Idioms Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

8- English Synonyms Dictionary iPhone/iPod/iPad | Android

9- Russian Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

10- French Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

11- Spanish Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

12- Japanese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

13- German Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

14- Arabic Medicine Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

15- Arabic Technical Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

Quran Auto Reciter - FREE
Read the Quran in Arabic, English and Urdu. Listen the Quran from a vast choice of famous reciters. (Ms Windows 10/8/7/Vista/XP/98/2000)
www.searchtruth.comPrayer Times New

Hijri Islamic CalendarNew


Quran | Hadith | Free Code | Words | Learn Arabic | Makkah | Madina | App Store | Baby Names | About Islam | Prayer Times | Contact us

         


Copyright © 2017 SearchTruth.com. All rights reserved.