Al-Ghaashiya - سورة الغاشية - ( The Overwhelming ) - Read Quran القران الكريم in Italian translation
 
Makkah and Madina | Quran Teacher New | Listen Quran Online | Read Quran Online in Uthmani Script | FREE Dictionary | Prayer Times New

The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الغاشية
Al-Ghaashiya | 26 verses | The Overwhelming | Sura #88 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Heeft het nieuws van den overvallenden dag des oordeels u bereikt.
 
2Die sommigen de aangezichten zal doen buigen?
 
3Werkende en afgemat van vermoeienis.
 
4Zullen zij in het gloeiende vuur geworpen worden, om geroosterd te worden.
 
5Men zal hun uit eene kokende fontein geven te drinken.
 
6Zij zullen geen voedsel hebben, dan droge doornen en distels (al Dari).
 
7Dat voeden, noch den honger stillen zal.
 
8Maar de aangezichten van anderen zullen op dien dag vroolijk zijn.
 
9Voldaan over hetgeen zij vroeger zullen hebben verricht.
 
10Zij zullen in een sierlijken tuin worden geplaatst.
 
11Waar zij geene ijdele gesprekken zullen hooren.
 
12Daar zal eene springende fontein wezen;
 
13Daar zullen verheven zetels opgericht wezen.
 
14En bekers zullen voor hen geplaatst zijn,
 
15En kussens in orde gelegd,
 
16En tapijten geheel uitgespreid.
 
17Overwegen zij niet hoe de kameelen geschapen zijn
 
18En hoe de hemel verheven is;
 
19En hoe de bergen zijn bevestigd.
 
20En hoe de aarde is uitgespreid?
 
21Daarom, waarschuw uw volk, want gij zijt slechts een waarschuwer,
 
22Eene onbepaalde macht is u niet over hen opgedragen.
 
23Maar wie zich afwenden, en niet gelooven zal,
 
24Dien zal God met de groote straf van het volgende leven straffen.
 
25Waarlijk, tot ons zullen zij terugkeeren.
 
26En dan is het mijne taak, hun rekenschap af te vragen.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website


Quran Teacher New
Advertisements
Quran Teacher for iPhone/iPad - FREE
Learn to read the Quran on your iPhone and iPad from Quran Teacher FREE.

Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones:


1- Arabic Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Urdu Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

3- New Hindi Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

4- English Audio Dictionary for iPhone/iPod/iPad | Android

5- New Computer Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

6- New Chinese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

7- Idioms Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

8- English Synonyms Dictionary iPhone/iPod/iPad | Android

9- Russian Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

10- French Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

11- Spanish Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

12- Japanese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

13- German Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

14- Arabic Medicine Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

15- Arabic Technical Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

Quran Auto Reciter - FREE
Read the Quran in Arabic, English and Urdu. Listen the Quran from a vast choice of famous reciters. (Ms Windows 98/2000/XP/Vista/7/8)
www.searchtruth.comPrayer Times New


Quran | Hadith | Free Code | Words | Learn Arabic | Makkah | Madina | App Store | Baby Names | About Islam | Prayer Times | Contact us

         


Copyright © 2017 SearchTruth.com. All rights reserved.