Al-Fajr - سورة الفجر - ( The Dawn ) - Read Quran القران الكريم in Indonesian translation
 
Makkah and Madina | Quran Teacher New | Listen Quran Online | Read Quran Online in Uthmani Script | FREE Dictionary | Prayer Times New

The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الفجر
Al-Fajr | 30 verses | The Dawn | Sura #89 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1 Demi fajar,
 
2 dan malam yang sepuluh ,
 
3 dan yang genap dan yang ganjil,
 
4 dan malam bila berlalu.
 
5 Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.
 
6 Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?,
 
7 (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi ,
 
8 yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,
 
9 dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah ,
 
10 dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),
 
11 yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,
 
12 lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,
 
13 karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,
 
14 sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.
 
15 Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".
 
16 Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezkinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku" .
 
17 Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim ,
 
18 dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
 
19 dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),
 
20 dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
 
21 Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut,
 
22 dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.
 
23 dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
 
24 Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini."
 
25 Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya ,
 
26 dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya.
 
27 Hai jiwa yang tenang.
 
28 Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.
 
29 Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,
 
30 dan masuklah ke dalam surga-Ku.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website


Quran Teacher New
Advertisements
Quran Teacher for iPhone/iPad - FREE
Learn to read the Quran on your iPhone and iPad from Quran Teacher FREE.

Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones:


1- English Audio Dictionary for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Arabic Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Urdu Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

3- New Hindi Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

4- New Computer Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

6- New Chinese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

7- Idioms Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

8- English Synonyms Dictionary iPhone/iPod/iPad | Android

9- Russian Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

10- French Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

11- Spanish Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

12- Japanese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

13- German Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

14- Arabic Medicine Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

15- Arabic Technical Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

Quran Auto Reciter - FREE
Read the Quran in Arabic, English and Urdu. Listen the Quran from a vast choice of famous reciters. (Ms Windows 10/8/7/Vista/XP/98/2000)
www.searchtruth.comPrayer Times New

Hijri Islamic CalendarNew


Quran | Hadith | Free Code | Words | Learn Arabic | Makkah | Madina | App Store | Baby Names | About Islam | Prayer Times | Contact us

         Copyright © 2017 SearchTruth.com. All rights reserved.