Al-Fajr - سورة الفجر - ( The Dawn ) - Read Quran القران الكريم in Italian translation
 
Makkah and Madina | Quran Teacher New | Listen Quran Online | Read Quran Online in Uthmani Script | FREE Dictionary | Prayer Times New

The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الفجر
Al-Fajr | 30 verses | The Dawn | Sura #89 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Ik zweer bij het aanbreken van den dag
 
2En de tien nachten;
 
3Bij datgene wat dubbel, en dat wat enkel is,
 
4Bij den nacht als die aanbreekt.
 
5Is dit niet een begrijpelijk samengestelde eed?
 
6Hebt gij niet overwogen, hoe uw Heer met Ad heeft gehandeld.
 
7Het volk van Irem, versierd met schoone gebouwen,
 
8Waarvan de wedergade nog niet in het land werd opgericht?
 
9En met Thamoed, die in de rotsen der vallei huizen uithieuw.
 
10En met Pharao, den uitvinder van de straf der staken.
 
11Die zich onbeschaamd hadden gedragen.
 
12En het verderf op de aarde vermeerderden?
 
13Daarom stortte de Heer verschillende soorten van kastijdingen over hen uit;
 
14Want, waarlijk, uw Heer is op een wachttoren, als hij de daden der menschen beschouwt.
 
15Daarom als zijn Heer hem (door voorspoed) beproeft, en hem eert en goed voor hem is. Zegt de mensch: Mijn Heer eert mij.
 
16Maar als hij hem met rampen bezoekt, en hem zijne weldaden terughoudt, Zegt hij: Mijn Heer versmaadt mij.
 
17Volstrekt niet, maar gij eert den wees niet.
 
18Noch noodigt gij elkander uit, den arme te voeden.
 
19Gij verzwelgt de erfenis der zwakken met eene blinde begeerigheid.
 
20En gij bemint de rijkdommen op onbegrensde wijze. (Gij zult volstrekt niet zoo handelen).
 
21Als de aarde tot stof zal vermorzeld worden;
 
22Als uw Heer zal komen, en de engelen in gelederen geschaard zullen zijn;
 
23Als de hel op dien dag naderbij gebracht zal worden: op dien dag zal de mensch zich zijne slechte daden herinneren; maar hoe zou die herinnering hem kunnen baten?
 
24Hij zal zeggen: Gave God, dat ik vroeger gedurende mijn leeftijd goede daden had verricht!
 
25Op dien dag zal niemand zooals God kunnen straffen.
 
26Noch iemand in staat zijn te binden zoo als God.
 
27O gij, ziel die rust!
 
28Keer, voldaan met uwe belooning, en voldaan met God, tot uwen Heer terug.
 
29Treed bij het aantal mijner dienaren binnen.
 
30En betreed mijn paradijs.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website


Quran Teacher New
Advertisements
Quran Teacher for iPhone/iPad - FREE
Learn to read the Quran on your iPhone and iPad from Quran Teacher FREE.

Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones:


1- Arabic Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Urdu Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

3- New Hindi Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

4- English Audio Dictionary for iPhone/iPod/iPad | Android

5- New Computer Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

6- New Chinese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

7- Idioms Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

8- English Synonyms Dictionary iPhone/iPod/iPad | Android

9- Russian Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

10- French Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

11- Spanish Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

12- Japanese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

13- German Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

14- Arabic Medicine Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

15- Arabic Technical Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

Quran Auto Reciter - FREE
Read the Quran in Arabic, English and Urdu. Listen the Quran from a vast choice of famous reciters. (Ms Windows 98/2000/XP/Vista/7/8)
www.searchtruth.comPrayer Times New


Quran | Hadith | Free Code | Words | Learn Arabic | Makkah | Madina | App Store | Baby Names | About Islam | Prayer Times | Contact us

         


Copyright © 2017 SearchTruth.com. All rights reserved.